Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/388/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Opłaty za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych według poniższego wykazu:

  1. za przyjęcie nie segregowanych odpadów komunalnych na stację przeładunkową: 98,45 zł/t netto + 7% VAT - 105,34 zł brutto,
  2. za przyjęcie odpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania: 43,32 zł/t netto + 7% VAT - 46,35 zł brutto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVI/236/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.11.2007 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Krawczyka 21.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 832 (ostatnie odwiedziny 2023.05.24 05:37:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów