Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/386/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVIII/355/97 z dnia 18 marca 1997 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. §1 nadać brzmienie:
    1. "Ustalić miesięczną odpłatność rodziców za koszty przygotowania posiłków w przedszkolach na kwotę 60,00 zł miesięcznie"
    2. "Dla rodzin, których dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola lub troje i więcej dzieci jest w wieku szkolno-przedszkolnym miesięczna odpłatność rodziców za koszty przygotowania posiłków w przedszkolach wynosi 50% kwoty oznaczonej w punkcie "a"."

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 23:29:00
Liczba odwiedzin strony: 925 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:21:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów