Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/374/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12.04.2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 204, poz. 2084), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Utworzyć obwody głosowania w szpitalach na terenie Mikołowa oraz w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie Borowej Wsi dla przeprowadzenia głosowania w dniu 21 listopada 2004 roku w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr obwodu Nazwa i granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4, tel. 226 26 87
21 Szpital św. Józefa Szpital św. Józefa
ul. Okrzei 27, tel. 226 59 80
22 Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej
Mikołów Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366, tel. 238 60 21

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek pomocniczych gminy.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.20 18:41:15
Liczba odwiedzin strony: 812 (ostatnie odwiedziny 2023.06.02 07:43:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów