Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/373/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 sierpnia 2004 r. stwierdzającego nieważność uchwał Rady Miejskiej Mikołowa nr VI/43/2003 i VI/44/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 173 i 175 §1 ustawy z dnia 30.08.2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19.08.2004 r. stwierdzającego nieważność uchwał nr VI/43/2003 i VI/44/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udzielając jednocześnie pełnomocnictwa do jej sporządzenia, wniesienia i popierania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie radcy prawnemu Jackowi Bregidzie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.20 18:41:11
Liczba odwiedzin strony: 854 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 23:33:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów