Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/365/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie wyrażenia woli przejęcia niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należących do właściwości wojewody śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić wolę przejęcia od wojewody śląskiego niektórych zadań z zakresu właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§2

Traci moc uchwała nr XXXVII/480/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.12.2000 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.18 23:02:32
Liczba odwiedzin strony: 911 (ostatnie odwiedziny 2024.05.19 23:57:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów