Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/355/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 11 557 zł.
 dział   900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   11 557 

Zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku otrzymania opłaty produktowej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania selektywna zbiórka odpadów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 11 557 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612 440
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 11 557
       1. Wydatki bieżące w tym dotacja 11 557

Zwiększenie wydatków w ramach dotacji dla ZUK Mikołów na przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

§3

Plan po zmianach - dochody 64 729 675 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 96 021 422 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.28
Data udostępnienia: 2004.10.18 23:02:33
Liczba odwiedzin strony: 883 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 22:04:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów