Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/344/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Mikołów oraz obwodów tych szkół

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale nr VIII/52/99 Rady Miejskiej w Mikołowie dnia 16 marca 1999 roku w §1 dopisać pkt 4 w brzmieniu:

"4. Gimnazjum nr 4 w Mikołowie ul. Szkolna 1. Struktura organizacyjna szkoły w kolejnych latach obejmuje:

  • w roku szkolnym 2004/2005 kl. I,
  • w roku szkolnym 2005/2006 kl. I-II,
  • w roku szkolnym 2006/2007 kl. I-III.".

§2

W §2 ww. uchwały w punkcie 1 skreślić "sołectwo Bujaków", dopisać pkt 4 w brzmieniu:

"4. Gimnazjum nr 4 obejmuje sołectwo Bujaków".

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.31
Data udostępnienia: 2004.09.11 20:24:22
Liczba odwiedzin strony: 896 (ostatnie odwiedziny 2024.02.09 20:11:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów