Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/342/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVIII/237/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wpisać do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004:

  • w części A, pkt 1, podpunkt "c" o następującej treści:
    "Sfinansowanie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od alkoholu od dnia 1 września 2004 r. w Poradni Leczenia Odwykowego w Mikołowie. Koszt wykonania zadania: 2 000 zł.",
  • w części C, pkt 3, podpunkt "f" o następującej treści:
    "Poradnia Leczenia Odwykowego w Mikołowie".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.31
Data udostępnienia: 2004.09.11 20:24:23
Liczba odwiedzin strony: 869 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 03:41:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów