Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/332/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 87 000 zł.
 dział   700   Gospodarka mieszkaniowa  30 000 
 dział   750   Administracja publiczna 57 000 

Zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku dodatkowego ich uzyskania z tyt. odsetek (dział 700) oraz nieujętych do planu dochodów zwrotów do budżetu z tyt. rozliczenia dotacji za rok 2003 (dział 750).

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 87 000 zł.
dział 710 Działalność usługowa 30 000
rozdz. 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 30 000
      1. Wydatki bieżące 30 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 57 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 57 000
      1. Wydatki bieżące 57 000
    w tym dotacje 57 000

Zwiększenia dotacji dotyczą stowarzyszeń.

§3

Plan po zmianach - dochody 62 725 960 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 93 040 804 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.31
Data udostępnienia: 2004.09.11 20:24:24
Liczba odwiedzin strony: 800 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 08:05:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów