Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIV/329/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.07.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 156 963 zł.
 dział   756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
 156 963 

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 156 963 zł.
dział 801 Oświata i wychowanie 80 791
rozdz. 80104 Przedszkola 54 286
      1. Wydatki bieżące 54 286
    w tym wynagrodzenia i pochodne 49 614
rozdz. 80110 Gimnazja 26 505
    1. Wydatki bieżące 26 505
    w tym wynagrodzenia i pochodne 20 983
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 172
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 76 172
    1. Wydatki bieżące 76 172
    w tym wynagrodzenia i pochodne 72 686

§3

Plan po zmianach - dochody 62 556 961 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 93 871 805 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.27
Data udostępnienia: 2004.08.03 19:32:25
Liczba odwiedzin strony: 916 (ostatnie odwiedziny 2024.05.19 23:56:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów