Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/323/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2004 w sprawie akceptacji ustaleń dotyczących terenów górniczych do planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta i Komisję ds. Górnictwa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć ustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dotyczące poszczególnych terenów górniczych wynegocjowane z kopalniami prowadzącymi eksploatację w granicach administracyjnych miasta (dotyczące ich terenów górniczych).

§2

Wprowadzić ww. ustalenia do poszczególnych tekstów i rysunków projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa.

§3

Integralną częścią uchwały są teksty ustaleń.

§4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/329/R/04 z dnia 30.07.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXIII/323/2004

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:48
Liczba odwiedzin strony: 981 (ostatnie odwiedziny 2024.06.06 15:18:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów