Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/315/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Kamionce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w formie bezprzetargowej działki położone pomiędzy ulicami Cichą i Cienistą obręb Kamionka, stanowiące własność gminy Mikołów, zapisane w KW 57733 Sądu Rejonowego w Mikołowie:

  • nr 445/22 o powierzchni 64 m2,
  • nr 446/22 o powierzchni 428 m2,

w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

§2

Traci moc uchwała nr XIII/173/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zamiany gruntów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.22
Data udostępnienia: 2004.07.04 02:03:28
Liczba odwiedzin strony: 925 (ostatnie odwiedziny 2023.06.02 10:25:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów