Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/302/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/219/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dotychczasowy §2 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Za umieszczenie reklamy na gminnych słupkach z nazwami ulic umiejscowionych w pasie drogowym w wysokości 0,30 zł za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nr XVI/219/2003 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.25
Data udostępnienia: 2004.05.30 14:36:49
Liczba odwiedzin strony: 990 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 14:58:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów