Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/301/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 406 pkt 7a, 12 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. §4 uchwały nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów, otrzymuje nowe brzmienie:
    "Wnioski dotyczące częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, zarejestrowane w Urzędzie Miasta Mikołowa do dnia 29 marca 2004 r. rozpatrywane będą w świetle uchwały nr LV/785/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
  2. §4 uchwały nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów, zmienić na §5.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.25
Data udostępnienia: 2004.05.30 14:36:49
Liczba odwiedzin strony: 991 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:04:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów