Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/300/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 406 pkt 4, 7 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. §4 uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy, otrzymuje nowe brzmienie:
    "Wnioski dotyczące częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania, zarejestrowane w Urzędzie Miasta Mikołowa do dnia 29 marca 2004 r. rozpatrywane będą w świetle uchwały nr XVIII/228/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 października 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
  2. W tytule uchwały zmienić: "ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy" na: "ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy".
  3. §4 uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy, zmienić na §5.
  4. W §5 załącznika do uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy, zmienić opinię kominiarską na zaświadczenie kominiarskie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.25
Data udostępnienia: 2004.05.30 14:36:48
Liczba odwiedzin strony: 931 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 08:10:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów