Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXII/298/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2004 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Gimnazjum nr 5 w Mikołowie w budynku przy ul. Zamkowej nr 1 i połączenie go w zespół ze Szkołą Podstawową nr 7 w Mikołowie Mokrem przy ulicy Zamkowej nr 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, art. 59 ust. 6, art. 62 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. Podjąć działania zmierzające do utworzenia Gimnazjum nr 5 w Mikołowie Mokrem z siedzibą w budynku przy ul. Zamkowej obejmującego swym obwodem sołectwo Mokre.
  2. Podjąć działania zmierzające do połączenia Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Mikołowie ul. Zamkowa nr 1 w Zespół Szkół nr 4.

§2

Uchwała o połączeniu placówek o których mowa w §1 niniejszej uchwały zostanie podjęta przez Radę Miasta Mikołowa po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.25
Data udostępnienia: 2004.05.30 14:36:47
Liczba odwiedzin strony: 834 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 21:05:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów