Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXI/288/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik planowanych przychodów i rozchodów w 2004 roku stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXI/288/2004

Planowane przychody i rozchody w 2004 roku

 § Przychody Rozchody
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  
  82 000  
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
  28 725 922  
957 Nadwyżki z lat ubiegłych  
  2 900 000  
992   Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
    1 675 718
  58 253 338 88 285 542
  89 961 260 89 961 260

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.27
Data udostępnienia: 2004.05.03 21:10:50
Liczba odwiedzin strony: 975 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 11:27:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów