Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/283/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 36 ust. 1, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W §1, punkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXIV/205/96 z dnia 15 lutego 1996 roku ustala się diety w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXIV/205/96 z dnia 15 lutego 1996 roku utrzymać w mocy.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/307/2000 z dnia 22 lutego 2000 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XV/211/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 23.10.2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 831 (ostatnie odwiedziny 2023.05.09 21:14:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów