Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/281/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia Gimnazjum nr 4 w Mikołowie Bujakowie w budynku przy ul. Szkolnej nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 12 w Mikołowie Bujakowie przy ulicy Szkolnej nr 1 w Zespół Szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, art. 59 ust. 6, art. 62 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Podjąć działania zmierzające do połączenia Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie Bujakowie ul. Szkolna nr 1 w Zespół Szkół nr 3.

§2

Uchwała o połączeniu placówek o których mowa w §1 niniejszej uchwały zostanie podjęta przez Radę Miasta Mikołowa po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:50
Liczba odwiedzin strony: 933 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:24:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów