Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/277/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie poparcia protestu wobec zamiarów likwidacji osobowości prawnej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Poprzeć stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia protestu wobec zamiarów likwidacji osobowości prawnej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (pełny tekst protestu ŚZGiP w załączeniu).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XX/277/2004

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednym z kluczowych procesów porządkowania systemu ochrony środowiska w Polsce było utworzenie systemu funduszy ekologicznych. Zasadniczym walorem tego systemu jest jego utrzymanie poza budżetem Państwa, co sprzyja zarówno jego autonomii, jak i - co ważniejsze - pozwala gromadzić i pomnażać środki na ochronę środowiska. Zgodnie z naszymi danymi wojewódzkie fundusze podejmują pięć razy więcej decyzji o dofinansowaniu zadań proekologicznych niż Narodowy Fundusz. Pozwala na to m.in. Wynikająca z posiadanej osobowości prawnej odrębność podmiotowa wojewódzkich funduszy.

W rządowym "projekcie oszczędnościowym" przewiduje się włączenie do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy jednoczesnym pozbawieniu osobowości prawnej. Efekt jest łatwy do przewidzenia - ponieważ będzie to system podobny do tego, jaki obserwujemy w związku z likwidacją kas chorych i utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Centralne podejmowanie decyzji dla wielu podmiotów z terenu gmin i powiatów skomplikuje i utrudni procedurę rozpatrywania projektów proekologicznych, realizację programów ekologicznych i innych oddolnych inicjatyw. Realna staje się więc groźba unicestwienia istniejącego systemu finansowania ochrony środowiska, co dla gmin może być szczególnie bolesne w momencie wdrożenia unijnych środków pomocowych, a zwłaszcza z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów protestuje z całą mocą przeciwko centralistycznym zamiarom unicestwienia dobrze funkcjonującego systemu regionalnych instytucji finansujących realizację przedsięwzięć ekologicznych. Powołany powyżej przykład Narodowego Funduszu Zdrowia dowodzi do jakich konfliktów i chaosu prowadzi tego rodzaju centralizacja środków finansowych. Apelujemy więc do Rządu RP i Parlamentu o utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania ochrony środowiska i zachowanie osobowości prawnej i organizacyjnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:48
Liczba odwiedzin strony: 905 (ostatnie odwiedziny 2023.06.01 23:03:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów