Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/275/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr LV/784/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 40 ust. 3 i 4, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale nr LV/784/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Mikołów, §1 - otrzymuje brzmienie:

"wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Mikołów obowiązek prowadzenia rejestrów i rejestrowania transakcji skupu złomu metali kolorowych, żeliwa oraz żelaza i stali o nietypowym kształcie jak: pokrywy kanałowe, kratki ściekowe, znaki drogowe, kosze na śmieci, kraty okienne, bramy, rury spustowe - zawierających:

  1. tożsamość osób dostarczających złom,
  2. ilość i rodzaj dostarczanego złomu,
  3. oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu.

Rejestry, o których mowa w ust. 1 należy prowadzić z zachowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia, podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i wszystkich składnicach złomu na terenie gminy Mikołów.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/155/R/04 z dnia 30.04.2009 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 1140 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:23:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów