Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/267/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 57 200 zł.
dział 750 Administracja publiczna 57 200
rozdz. 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) 57 200
      1. Wydatki bieżące 57 200
    1. sołectwo Śmiłowice 6 100
    2. sołectwo Bujaków 14 800
    3. sołectwo Borowa Wieś 12 500
    4. sołectwo Paniowy 7 700
    5. dzielnica Kamionka 10 000
    6. sołectwo Mokre 6 100

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 57 200 zł.
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 300
rozdz. 01095 Pozostała działalność 8 300
      1. Wydatki bieżące 8 300
    1. sołectwo Śmiłowice 3 800
    2. sołectwo Bujaków 2 500
    3. sołectwo Borowa Wieś 2 000
dział 630 Turystyka 9 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 000
     1. Wydatki bieżące 9 000
    1. sołectwo Bujaków 3 000
    2. sołectwo Borowa Wieś 4 000
    3. dzielnica Kamionka 2 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 100
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 100
     1. Wydatki bieżące 11 100
    1. sołectwo Śmiłowice 1 500
    2. sołectwo Bujaków 1 500
    3. sołectwo Paniowy 2 000
    4. dzielnica Kamionka 2 000
    5. sołectwo Mokre 4 100
dział 801 Oświata i wychowanie 4 800
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4 800
     1. Wydatki bieżące 4 800
    1. sołectwo Śmiłowice 300
    2. sołectwo Borowa Wieś 2 500
    3. dzielnica Kamionka 2 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 800
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500
     1. Wydatki bieżące 2 500
    1. sołectwo Bujaków 2 500
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 300
     1. Wydatki bieżące 3 300
    w tym dotacja 3 300
    1. sołectwo Bujaków 3 300
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 200
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000
     1. Wydatki bieżące 1 000
    w tym dotacja 1 000
    1. sołectwo Mokre 1 000
rozdz. 92116 Biblioteki 200
     1. Wydatki bieżące 200
    w tym dotacja 200
    1. sołectwo Paniowy 200
rozdz. 92195 Pozostała działalność 5 000
     1. Wydatki bieżące 5 000
    1. sołectwo Borowa Wieś 3 000
    2. dzielnica Kamionka 2 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 12 000
     1. Wydatki bieżące 12 000
    1. sołectwo Śmiłowice 500
    2. sołectwo Bujaków 2 000
    3. sołectwo Borowa Wieś 1 000
    4. sołectwo Paniowy 5 500
    5. dzielnica Kamionka 2 000
    6. sołectwo Mokre 1 000

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:44
Liczba odwiedzin strony: 974 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 03:52:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów