Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/261/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie podziału środków na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XVII/224/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2004, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać podziału środków przyjętych w budżecie na rok 2004 w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków na:

  1. remont kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowie - 100 000,00 zł,
  2. remont organów w kościele pw. św. Wojciecha w Mikołowie - 20 000,00 zł,
  3. remont ołtarza w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Paniowach - 40 000,00 zł,
  4. remont kościoła pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi - 40 000,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:15
Liczba odwiedzin strony: 963 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:28:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów