Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/253/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4 na rzecz powiatu mikołowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz powiatu mikołowskiego darowizny nieruchomości ozn. nr działek 492/11, 493/11, 300/13, 297/14, 294/14, 429/14 o łącznej pow. 2,7356 ha zabudowanej budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego i budynkiem Medycznego Studium Zawodowego, położonej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4, zapisanej w KW nr 28877 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

§2

Nieruchomość opisana w §1 będzie wykorzystana na działalność oświatową.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:12
Liczba odwiedzin strony: 854 (ostatnie odwiedziny 2023.06.02 09:42:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów