Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/250/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIX/250/2004

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Dz. 900 Rozdz. 90011

 Lp. Treść § Plan na rok 2004
I Stan funduszu na początek roku 01.01.2004   362 619,51
II Przychody    
1 Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew   0,00
2 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego   100 000,00
3 Odsetki od lokat bankowych    
  Razem przychody planowane w 2004 r.   462 619,51
III Wydatki   462 619,51
  Wydatki bieżące   462 619,51
  1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych 4300 27 119,51
  2) Edukacja ekologiczna: 2450 7 500,00
  2a) Głos Natury   1 000,00
  2b) Polski Klub Ekologiczny   6 000,00
  2c) nagrody w konkursach ekologicznych   500,00 
  3) Działania ekologiczne:   145 400,00
  3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków 2450 28 000,00
  3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków 4300 400,00
  3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół 4300 12 000,00
  3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania 2450 100 000,00
  3e) zabiegi ochronne na kasztanowcach 4300 5 000,00
  4) Ekspertyzy ekologiczne 4300 7 500,00
  5) Śląski Ogród Botaniczny 4300 130 000,00
5.1. Zabiegi rekultywacyjne na gruntach Śl.O.B. 4300 10 000,00
  6) Program ochrony środowiska 4300 25 100,00
7) Wydatki inwestycyjne   120 000,00
7.1. Tor rowerowy w zabytk. parku Planty   120 000,00
IV Stan funduszu na koniec 2004   0,00

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:11
Liczba odwiedzin strony: 863 (ostatnie odwiedziny 2023.11.20 19:19:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów