Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/249/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa w złotych:
 • zmniejszyć wydatki:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
  rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
      1. Wydatki bieżące 284 137
 • zwiększyć wydatki:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
  rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
      1. Wydatki majątkowe 284 137

§2

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik inwestycyjny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIX/249/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 600 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 450 000
    ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia 350 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 3 571 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 500 000
    1. Dotacja do ZGL 1 500 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 280 000
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 009 259
  90002 Gospodarka odpadami 2 435 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 2 435 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000
    III etap modernizacji Plant 50 000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 284 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 4 150 000
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 50 000
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 50 000
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 2 400 000
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 250 000
    7. Modernizacja budynku Rynek 7 700 000
    8. Budowa pasażu ul. Stawowa 630 000
    Razem: 11 620 259

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:10
Liczba odwiedzin strony: 950 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 07:47:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów