Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII/236/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego "Kultura"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 21 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Powołać środek specjalny o nazwie "Kultura".

§2

Przychody środka specjalnego stanowią:
  • kwoty przekazane na ten cel przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów,
  • darowizny,
  • wpłaty uczestników i współorganizatorów.

§3

Wydatki określone w planie finansowym przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z organizacją Mikołowskich Dni Muzyki i Impresji Mikołowskich.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.27
Data udostępnienia: 2004.03.01 20:35:47
Liczba odwiedzin strony: 877 (ostatnie odwiedziny 2023.06.02 15:04:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów