Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 85 000 zł.
dział 757 Obsługa długu publicznego 43 000
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
43 000
    1. Wydatki bieżące 43 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 34 000
    1. Wydatki bieżące 34 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 8 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 8 000
    1. Wydatki bieżące 8 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 85 000 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 000
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 28 000
    1. Wydatki bieżące 28 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 57 000
    1. Wydatki bieżące 57 000
    w tym dotacje 57 000

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.27
Data udostępnienia: 2004.03.01 20:35:46
Liczba odwiedzin strony: 975 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:11:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów