Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Redakcja biuletynu
Szukanie w serwisie
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
 Strona archiwalna z dnia 2008.07.11 21:28:10 powrót do aktualnej strony
 
Nadzór merytoryczny nad informacjami publikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

Sekretarz Miasta

Adam Małysz
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: se@mikolow.eu

Osoby odpowiedzialne za treść poszczególnych stron Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Strona główna - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Instrukcja obsługi - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Redakcja biuletynu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Informacje nieudostępniane - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Mapa serwisu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Gmina - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Statut gminy - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Majątek gminy - Danuta Jasińska-Gdaniec, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 35, e-mail: skf.1@mikolow.eu,
 • Budżet gminy - Danuta Jasińska-Gdaniec, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 35, e-mail: skf.1@mikolow.eu,
 • Jednostki organizacyjne gminy - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Centrum Integracji Społecznej - Anna Kozińska-Targiel, Centrum Integracji Społecznej, ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 11 45, e-mail: cismik@tlen.pl,
 • Dzienny Dom Pomocy - Grażyna Polcar, Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 00 90, e-mail: dompomocy@op.pl,
 • Instytut Mikołowski - Maciej Melecki, Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 07 55, e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Anna Wojtkowska, Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 20, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 25 50, e-mail: bibliotekamikolow@op.pl,
 • Miejski Dom Kultury - Damaris Stencel, Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Aleksandra Stolarska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 68, e-mail: mops@mops.mikolow.pl,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Katarzyna Kantek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konstytucji 3 Maja 22, tel. (32) 324 26 03, e-mail: mosirmikolow@interia.eu,
 • Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą - Barbara Filipowicz, Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 54 82, e-mail: oodm@mikolow.pl,
 • Zakład Gospodarki Lokalowej - Michał Kuszka, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 00, e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl,
 • Zakład Inżynierii Miejskiej - Kazimierz Kurpas, Zakład Inżynierii Miejskiej, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 218 02 14, e-mail: informatyk@zim.com.pl,
 • Zakład Usług Komunalnych - Iwona Pędziwiatr, Zakład Usług Komunalnych, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 41 87 w. 103, e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.com.pl,
 • Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - Ewa Grabska, Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 01 69, e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl,
 • Jednostki pomocnicze gminy - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Urząd Miasta - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Statut Urzędu Miasta - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Regulamin organizacyjny Urzędu - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych - Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu,
 • Pomieszczenia Urzędu - Barbara Staroń, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 44, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 12, e-mail: seo.7@mikolow.eu,
 • Struktura Urzędu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Kierownictwo Urzędu - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Wydziały Urzędu - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Wydział Finansowy - Barbara Gajda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 02, e-mail: sk@mikolow.eu,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej - Jerzy Karwot, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 24, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 70, e-mail: bgk@mikolow.eu,
 • Wydział Gospodarki Mieniem - Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu,
 • Wydział Inwestycji - Jerzy Adamik, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 74, e-mail: bgi.1@mikolow.eu,
 • Wydział Kultury i Sportu - Magdalena Gołąbek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 38, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 08, e-mail: seo.21@mikolow.eu,
 • Wydział Organizacyjny - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Wydział Rozwoju Miasta - Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr@mikolow.eu,
 • Wydział Spraw Obywatelskich - Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu,
 • Wydział Spraw Społecznych - Magdalena Gołąbek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 38, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 08, e-mail: seo.21@mikolow.eu,
 • Referaty Urzędu - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Referat Dodatków Mieszkaniowych - Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, pok. nr 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 50, e-mail: bos.2@mikolow.eu,
 • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - Aleksandra Furgoł, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 13, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 53, e-mail: boo.2@mikolow.eu,
 • Referat Finansów i Sprawozdawczości - Ewelina Pająk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 36, e-mail: skf.2@mikolow.eu,
 • Referat Funduszy Inwestycyjnych - Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr@mikolow.eu,
 • Referat Funduszy Nieinwestycyjnych - Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr@mikolow.eu,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami - Joanna Zaborowska, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 17, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 61, e-mail: bgm.1@mikolow.eu,
 • Referat Informacji o Mieście - Michał Pienta, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 25, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 60, e-mail: bok.3@mikolow.eu,
 • Referat Księgowości - Danuta Jasińska-Gdaniec, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 35, e-mail: skf.1@mikolow.eu,
 • Referat Kultury i Sportu - Gerard Piszczek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 19 (budynek Miejskiego Domu Kultury), pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 08 92, e-mail: bok.1@mikolow.eu,
 • Referat Lokalowy - Halina Łacheta, Urząd Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, pok. nr 4, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 04, e-mail: bos.1@mikolow.eu,
 • Referat Nadzoru Inwestycji - Jerzy Adamik, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 74, e-mail: bgi.1@mikolow.eu,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego - Janina Drażyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 21, e-mail: bgm.2@mikolow.eu,
 • Referat Ochrony Środowiska - Anna Chrzęstek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 25, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 76, e-mail: bgo@mikolow.eu,
 • Referat Planowania i Sprawozdawczości - Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr@mikolow.eu,
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych - Jolanta Polke, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 59, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 30, e-mail: skp@mikolow.eu,
 • Referat Rozliczeń Inwestycji - Hanna Kadłubek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 75, e-mail: bgi.2@mikolow.eu,
 • Referat Rozwoju Systemów Informatycznych - Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr@mikolow.eu,
 • Referat Spraw Obywatelskich - Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu,
 • Referat Usług Komunalnych - Ewa Matera, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 71, e-mail: bgk.1@mikolow.eu,
 • Referat Utrzymania Infrastruktury - Danuta Staniszewska-Podleska, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 26, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 77, e-mail: bgk.3@mikolow.eu,
 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu,
 • Referat Zarządzania Kryzysowego - Józef Baranowski, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 28, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 50, e-mail: bmz@mikolow.eu,
 • Biura Urzędu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego - Janina Szejka, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bma@mikolow.eu,
 • Biuro Burmistrzów - Iwona Wróbel, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 38, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 08, e-mail: seo.2@mikolow.eu,
 • Biuro Informatyki - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe - Celina Kubiak, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 10, e-mail: seo.5@mikolow.eu,
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej - Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu,
 • Biuro Obsługi Prawnej - Janina Drażyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 21, e-mail: bgm.2@mikolow.eu,
 • Biuro Promocji Miasta - Anna Olszynka, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 35, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: seo.6@mikolow.eu,
 • Biuro Rady Miejskiej - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu - Barbara Staroń, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 44, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 12, e-mail: seo.7@mikolow.eu,
 • Biuro Zamówień Publicznych - Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 06, e-mail: seo.3@mikolow.eu,
 • Samodzielne stanowiska - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Urząd Stanu Cywilnego - Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu,
 • Straż Miejska - Janusz Grzymała, Straż Miejska, ul. Miarki 16, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 55, e-mail: bsm@mikolow.eu,
 • Kancelaria Tajna - Celina Kubiak, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 10, e-mail: seo.5@mikolow.eu,
 • Praca Urzędu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Regulamin pracy Urzędu - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Załatwianie spraw - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Stan obsługi spraw - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Opłaty, czynsze i podatki - Jolanta Polke, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 59, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 30, e-mail: skp@mikolow.eu,
 • Przetargi - Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 06, e-mail: seo.3@mikolow.eu,
 • Konkursy - Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 06, e-mail: seo.3@mikolow.eu,
 • Oferty pracy - Celina Kubiak, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 10, e-mail: seo.5@mikolow.eu,
 • Informacje Urzędu - Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu,
 • Plany i programy - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu,
 • Inwestycje zrealizowane - Jerzy Adamik, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 74, e-mail: bgi.1@mikolow.eu,
 • Zarządzenia burmistrza - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Ogłoszenia wyborcze - Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu,
 • Sprawozdania - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Wyniki kontroli - Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu,
 • Rada Miejska - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Deklaracje majątkowe radnych - Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu,
 • Komisje Rady Miejskiej - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Kluby radnych - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Plany i programy - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu,
 • Uchwały Rady Miejskiej - Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu.

Administracja, redakcja i obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej:

ZiP Soft s.c.

tel./fax: (32) 238 34 90
e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.11
Data udostępnienia: 2008.07.11 21:28:10

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów