Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2010.07.13 19:53:03 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2010 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 113 1 257 1 286 84
Referat Spraw Obywatelskich 25 657 763 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 88 501 523 66
Wydział Gospodarki Mieniem 14 97 95 16
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 4 49 50 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 10 48 45 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 29 112 120 21
Referat Usług Komunalnych 19 52 57 14
Referat Utrzymania Infrastruktury 10 60 63 7
Wydział Spraw Społecznych 12 172 169 15
Referat Dodatków Mieszkaniowych 3 104 102 5
Referat Lokalowy 9 68 67 10
Wydział Inwestycji 14 70 68 16
Referat Nadzoru Inwestycji 14 70 68 16
Wydział Kultury i Sportu 0 8 8 0
Referat Kultury i Sportu 0 8 8 0
Referat Ochrony Środowiska 20 79 87 12
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 123 746 760 109
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 6 35 39 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 179 1 179 0
Straż Miejska 12 377 355 34
Razem: 343 4 132 4 166 309

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 200 1 065 1 152 113
Referat Spraw Obywatelskich 41 650 666 25
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 159 415 486 88
Wydział Gospodarki Mieniem 31 100 117 14
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 17 56 69 4
Referat Gospodarki Nieruchomościami 14 44 48 10
Wydział Gospodarki Komunalnej 28 145 144 29
Referat Usług Komunalnych 10 76 67 19
Referat Utrzymania Infrastruktury 18 69 77 10
Wydział Spraw Społecznych 10 206 204 12
Referat Dodatków Mieszkaniowych 8 134 139 3
Referat Lokalowy 2 72 65 9
Wydział Inwestycji 10 65 61 14
Referat Nadzoru Inwestycji 10 65 61 14
Wydział Kultury i Sportu 1 9 10 0
Referat Kultury i Sportu 1 9 10 0
Referat Ochrony Środowiska 26 85 91 20
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 157 689 723 123
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 4 39 37 6
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 098 1 098 0
Straż Miejska 24 218 230 12
Razem: 491 3 719 3 867 343

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 204 1 093 1 097 200
Referat Spraw Obywatelskich 30 613 602 41
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 174 480 495 159
Wydział Gospodarki Mieniem 26 108 103 31
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 10 70 63 17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 38 40 14
Wydział Gospodarki Komunalnej 32 129 133 28
Referat Usług Komunalnych 18 52 60 10
Referat Utrzymania Infrastruktury 14 77 73 18
Wydział Spraw Społecznych 71 171 232 10
Referat Dodatków Mieszkaniowych 8 131 131 8
Referat Lokalowy 63 40 101 2
Wydział Inwestycji 9 57 56 10
Referat Nadzoru Inwestycji 9 57 56 10
Wydział Kultury i Sportu 2 10 11 1
Referat Kultury i Sportu 2 10 11 1
Referat Ochrony Środowiska 18 74 66 26
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 116 785 744 157
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 8 42 46 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 042 1 042 0
Straż Miejska 32 282 290 24
Razem: 518 3 793 3 820 491

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2010 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 220 1 140 1 156 204
Referat Spraw Obywatelskich 21 620 611 30
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 199 520 545 174
Wydział Gospodarki Mieniem 19 122 115 26
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 6 82 78 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 40 37 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 30 164 162 32
Referat Usług Komunalnych 11 79 72 18
Referat Utrzymania Infrastruktury 19 85 90 14
Wydział Spraw Społecznych 90 185 204 71
Referat Dodatków Mieszkaniowych 6 143 141 8
Referat Lokalowy 84 42 63 63
Wydział Inwestycji 15 56 62 9
Referat Nadzoru Inwestycji 15 56 62 9
Wydział Kultury i Sportu 1 15 14 2
Referat Kultury i Sportu 1 15 14 2
Referat Ochrony Środowiska 8 69 59 18
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 94 611 589 116
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe 5 56 53 8
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 116 1 116 0
Straż Miejska 14 318 300 32
Razem: 496 3 852 3 830 518

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.07.13
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:03

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów